1. Chính sách đổi/trả sản phẩm và hoàn tiền

1.Chính sách đổi sản phẩm:

– Sau khi hợp đồng được ký kết khách hàng cam kết không được giảm số lượng bàn tiệc hoặc giá thực đơn bàn tiệc và các dịch vụ đã đặt.

2.Chính sách hoàn tiền hay giải quyết khi hợp đồng không thực hiện được:

  1. EDEN PLAZA sẽ hoàn tiền trong những trường hợp sau:
    -Nếu không tổ chức tiệc cho khách hàng, EDEN PLAZA sẽ bồi thường 100% giá trị hợp đồng. Trừ trường hợp thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, sự kiện bất khả kháng… thì EDEN PLAZA sẽ hoàn lại tiền cọc cho khách hàng.
    -Thời hạn hoàn trả: 2 tuần kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng.
    -Cách thức khách hàng lấy lại tiền: chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của khách hoặc trả bằng tiền mặt.

 

0969587939